Kontaktai

Parašykite mums
Skambinkite

noriu@izopaga.lt

+37067247424

Kaip mus rasti

Darbo laikas
Adresas

Astikų g. 7, Vilnius

I-V 8:00-18:00

Direktorius

Linas Slabšys
Tel. nr.: +37065905406
El. paštas:linas@izopaga.lt

Technikos direktorius
Audronis Miliauskas
Tel.nr.: +37069991597
El. paštas:audronis@izopaga.lt

Privatumo politika

Sužinokite, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės www.izopaga.lt interneto svetainėje ir ką su šia informacija darome.

Duomenų valdytojas (toliau – mes, mūsų) – UAB „Izopaga“, įmonės kodas: 303533565; Adresas: Piliakalnio g. 7, LT-06229 Vilnius; el.paštas: info@izopaga.lt; tel.nr: +37060262000. Užklausas, skundus, prašymus ir (arba) atsiliepimus (toliau – Užklausa), Jūs galite pateikti nurodytais kontaktais arba mūsų interneto svetainėje (www.izopaga.lt).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę (www.izopaga.lt), siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Registruotų lankytojų duomenys

Jeigu registruojatės mūsų svetainėje, paprašysime Jūsų atsakyti į keletą klausimų susijusių su Jūsų namo(šildomu plotu, energetine klase, šildymo poreikiais ir pan.) ir palikti savo asmeninę informaciją(vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą) tuo tikslu, kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti asmeninį pasiūlymą pagal Jūsų individualius poreikius.

Jeigu siunčiate užklausas naudodami kontaktų formą skyriuje Contact, prašysime pateikti vardą, miestą, el.pašto adresą ir telefono numerį.

Mes naudojame slapukus(angl. “Cookies”) savo svetainėje

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: užpildydami formą „Contact“, parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (tel. nr: +37060262000)

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus. Maksimalus duomenų saugojimo terminas 2 metai nuo Jūsų Užklausos gavimo dienos.
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis ištrinsime iš savo duomenų bazės.
Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, klientų kontaktų centro operatoriaus paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.
Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes, išskytus Mūsų interneto svetainėje statistinius duomenis saugančiai mūsų partneriai Google, kurie veikia ne Europos Sąjungoje, o JAV.

Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą(BDAR). Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus(info@izopaga.lt). Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Naudodamiesi Mūsų interneto svetaine(www.izopaga.lt) Jūs sutinkate ir suprantate:

kad UAB „Izopaga“, kurio buveinės adresas Piliakalnio g. 7, LT-06229 Vilnius, el. paštas: info@izopaga.lt, tel. nr.: +370 602 62000. 2 metus nuo užklausos gavimo datos arba tol, kol nepaprašysite, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis iš savo duomenų bazes, Mes Jūsų duomenis(vardą, el.paštą, telefono numerį, miestą) naudotume tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptumėmes į Jus telefonu, elektroniniu paštu su tikslu:
• teikti Jums informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB „Izopaga“ teikiamas paslaugas, parduodamas prekes, naujienas;
• teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius UAB „Izopaga“ renginius ar projektus, kvietimus ir priminimus dalyvauti juose;
• sužinoti Jūsų nuomonę su UAB „Izopaga“ veikla susijusiais klausimais;
• teikti pasiūlymus;
• naudoti Jūsų asmeninius duomenis, Jūsų nuomonę savo tinklalapių, reklamos, rinkos tyrimų ir darbuotojų aptarnavimo kokybės efektyvumui analizuoti ir gerinti, bei kitais įmonės rinkodaros ir pardavimo tikslais. Tokiu atveju UAB „Izopaga“ naudos nuasmenintus Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę:

• susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
• žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais;
• reikalauti, kad Mes ištrintume Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytume tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

Esate informuotas (-a):

kad turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimaą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikęs tokį prašyma. UAB „Izopaga“ šiame sutikime nurodytais kontaktais (el. paštu arba telefono numeriu) ir tinkamais dokumentais patvirtinus asmens tapatybę.

Esate informuotas (-a) ir suprantate, kad:

UAB „Izopaga“ tiesioginės rinkodaros tikslais informaciją tvarkys tik asmeninėms reikmėms, t.y. tiriant Mūsų darbuotojų, klientų aptarnavimo kokybę, siekiant sužinoti asmeninę nuomonę, informuojant apie teikiamas paslaugas, naujus produktus, projektus, renginius, kvietimus, pasiūlymus.

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir bus įtraukiami į UAB „Izopaga“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis visais duomenų tvarkymo klausimais šiais būdais:
Elektroniniu paštu: info@izopaga.lt
Skambindami telefonu: +37060262000

Slapukų politika

Informuojame, kad šioje www.izopaga.lt interneto svetainėje yra naudojami slapukai(angl. “Cookies)”. Toliau pateikiame susipažinimui Mūsų slapukų politiką. Jums nesutikus su šia politika prašome šia interneto svetaine nesinaudoti.

Slapukų politikos tikslas

Slapukų politika yra sukurta užtikrinti www.izopaga.lt interneto svetainės naudotojo privatumui.
Slapukų politikoje Jums yra paaiškinama kaip slapukai ir kitos stebėjimo technologijos yra panaudojamos Mūsų interneto svetainėje.
UAB “Izopaga” užtikrina Jūsų teises į teisėtą Jūsų duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Apie slapukus

Slapukas yra maža byla, kurią išsiunčia interneto svetainė ir kurią Jūsų kompiuteryje saugo Jūsų naršyklė kol Jūs naršote. Jame yra duomenys, kurie yra būdingi konkrečiam interneto svetainės lankytojui ir pačiai svetainei. Jis padeda svetainei Jus atpažinti ir palengvinti naudojimąsi svetaine, pavyzdžiui prisimena Jūsų nustatymus, parinktis, tendencijas, apibendrina interneto svetainės statistiką ir pan. Slapukai grėsmės Jūsų kompiuteriui nekelia. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org (turinys anglų kalba).

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Prieš pradedant naudotis mūsų interneto svetaine, turite suteikti www.izopaga.lt sutikimą panaudoti slapukus. Todėl, UAB „Izopaga“ interneto svetainėje atveriamas iššokantis langas, kuriame esate informuojami apie slapukų panaudojimą ir kuriame prašoma Jūsų sutikimo. Jeigu nesutiksite, kad slapukai būtų naudojami, bet tęsite interneto svetainės naudojimą, tai bus laikoma Jūsų sutikimu naudoti slapukus.

Kokius slapukus naudojame:

Google reklamos slapukai naudojami elgesiu pagrįstos rinkodaros tikslais, t.y. tam kad galėtume pateikti Jums pritaikytą reklamą,
Google slapukai naudojami statistinei informacijai apie Jūsų naršymą svetainėje rinkti.
Facebook slapukai naudojami elgesiu pagrįstos rinkodaros tikslais, t.y. tam kad galėtume pateikti Jums pritaikytą reklamą ir statistinei informacijai apie Jūsų naršymą svetainėje rinkti.

Slapukų naudojimas

Slapukai leidžia Jums geriau valdyti interneto svetainę, o UAB „Izopaga“ pritaikyti interneto svetainę ir jos turinį Jūsų individualiems poreikiams.
UAB „Izopaga“ turi teisę rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį naudodama interneto svetainėje bet kokį slapuką, siekdama patobulinti paprastas naudoti paslaugas, analizuoti tendencijas, polinkius ir palengvinti interneto svetainės naudojimą. Jie taip pat leidžia UAB „Izopaga“ apsaugoti Jus, užkirsti kelią apgaulingai veiklai, stebėti duomenų srautą, reguliuoti reklamų ir akcijų turinį, ir t.t.
Slapukai, kuriuos UAB „Izopaga“ naudoja interneto svetainėse nekaupia duomenų iš kurių galima būtų tiesiogiai Jus atpažinti. Taip pat ir surinkti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kurie yra nurodyti UAB „Izopaga“ privatumo politikoje.

Automatinis informacijos rinkimas

Tam tikri Jūsų duomenys, kurie yra gaunami interneto svetainėje yra renkami automatiškai. Tai yra daroma siekiant geriau analizuoti bendras tendencijas ir tvarkyti www.izopaga.lt interneto svetaines paslaugas.

Asmeninės informacijos gavimas

UAB „Izopaga“ nenaudoja slapukų tam, kad surinktų asmeninę informaciją apie Jus. Vis dėlto, kai kurie apdorojami duomenys gali būti laikomi asmeniniais duomenimis. UAB „Izopaga“ taip pat nerenka Jūsų asmeninių duomenų apie Jūsų elgseną internete bėgant laikui bei trečiųjų šalių interneto svetainėse ar naudojantis internetinėmis paslaugomis.

Vis dėlto, UAB „Izopaga“ gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis reklamos rodymui kitose svetainėse.

Slapukų naudojimo ribojimas

Jūs turite galimybę sukonfigūruoti savo interneto naršyklės nustatymuose slapukų naudojimo teises (pavyzdžiui, juos užblokuoti, valdyti ar pašalinti), tokiu atveju kai kurios interneto svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti ir / ar būti nepasiekiamos.

Slapukų Politikos galiojimas

UAB „Izopaga“ pasilieka teisę keisti Slapukų politiką bet kuriuo metu pranešant apie tai savo interneto svetainėje. Reguliarus interneto svetainės turinio, kuris yra susijęs su Slapukų politikos pakeitimais, peržiūrėjimas yra jūsų atsakomybė.